Τεχνικός Σύμβουλος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Τελ Αβίβ

Περιγραφή του έργου:

Ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων του Τελ Αβίβ (The Dan Region Association of Towns) αποτελεί από τους σημαντικότερους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων στο Ισραήλ. Βασικέ δράσεις του φορέα είναι:

• Η διαχείριση των οικιακών αποβλήτων; ο εξορθολογισμός και η βελτίωση των υπηρεσιών.

• Η ανάπτυξη του πάρκου ανακύκλωσης και των εγκαταστάσεών του για τη παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα.

• Η περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη περιοχή Hyriya

• H περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαμε σαν εταιρεία στα πλαίσια του έργου

Η D-Waste είναι τεχνικός σύμβουλος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων του Τελ Αβίβ και τον υποστηρίζει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων για την περιοχή του Τελ Αβίβ. Στα πλαίσια του τεχνικού συμβούλου, έχουν πραγματοποιηθεί τεχνικές συναντήσεις στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ καθώς και έχουν διοργανωθεί από τη D-Waste εκπαιδευτικά ταξίδια σε μονάδες διαχείρισης στην Ευρώπη για λογαριασμό του φορέα.