• >

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Είμαστε μια ομάδα νέων και καταρτισμένων ανθρώπων που σε συνεργασία με τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας δίνει λύσεις στο πρόβλημα της διαχειρησης απορριμμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τις περιβαλλοντικές , οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της D-Waste σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κορυφαίων συμβούλων σχετικά με τη διαχείρηση των αποβλήτων εγγυάται αξιόπιστες και βιώσιμες λύσεις ακόμα και στα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα .

Παρέχουμε υψηλου επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κυβερνήσεις , αναπτυξιακούς οργανισμούς , δήμους και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και εργαλεία εύκολα προσβάσιμα και προσιτά στο χρήστη.