«Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)»

Περιγραφή του έργου:

H D-Waste συνεργάστηκε με τον ΕΟΑΝ για την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα, εύκολα και υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα ανακύκλωσης.

Περιγραφή των υπηρεσιών που παρείχαμε σαν εταιρεία στα πλαίσια του έργου

Η D-Waste αρχικά δημιούργησε μία διαδικτυακή εφαρμογή (web app) η οποία απεικονίζει σε χάρτη τα σημεία συλλογής των ανακυκλωσίμων ανά ροή υλικού. Η εφαρμογή αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.grecycle.gr και είναι διαθέσιμη στο χρήστη που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τα σημεία συλλογής κάθε υλικού και την απόσταση του από το κάθε σημείο. Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής αναφοράς (πχ. προβλήματα) του χρήστη προς τον ΕΟΑΝ σχετικά με τα σημεία συλλογής ανακυκλωσίμων υλικών. Ακολούθως, η D-Waste δημιούργησε 2 εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα (1 για συσκευές iPhone και 1 για συσκευές Android) που απεικονίζουν σε χάρτη τα σημεία συλλογής ανακυκλούμενων υλικών, την απόσταση του χρήστη από τα σημεία αυτά με βάση την ακτίνα που επιθυμεί ο χρήστης ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής οποιασδήποτε αναφοράς σχετικά με τα σημεία αυτά. Οι εφαρμογές αυτές διαθέτουν και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη δράση του ΕΟΑΝ και τα οφέλη της ανακύκλωσης ενώ διαθέτουν και ενημέρωση σχετικά με τα νέα του ΕΟΑΝ.

Οι υπηρεσίες των εφαρμογών αυτών διατίθενται στο κοινό δωρεάν τόσο στην φάση εγκατάστασης της εφαρμογής όσο και στην μετέπειτα χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών.

Πέραν της ανάπτυξης των εφαρμογών η D-Waste παρείχε εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΟΑΝ για την λειτουργία και συντήρηση των εφαρμογών.